poniedziałek, 18 października 2010

[text] Ubuntu – system zmienił język na angielski

Podczas instalacji Ubuntu 10.04 i jego aktualizacji trafił mi się błąd :
perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LC_TIME = "plPL.UTF-8", LANG = "pl_PL.UTF-8" are supported and installed on your system.
Rozwiązanie problemu znalazłem szukając poprzez google na forum.ubuntu.pl.

W katalogu /usr/lib/locale sprawdzamy czy posiadamy wpis pl_PL.utf8. Kolejny krok to dopisanie w pliku /etc/environment jako root następujących linii:
LANG="pl_PL.utf8" LANGUAGE="pl_PL.utf8" LC_ALL="pl_PL.utf8"
Kolej na restart systemu i cieszymy się polskimi literkami.