czwartek, 12 lutego 2015

[text] plik .bashrc

Bardzo nie chciałem mieś jednolitego prompta w terminalu, przeglądając strony trafiłem na generator pliku .bashrc.
Obecnie mój prompt bez kolorów wygląda tak:
[14:23] [user@mycomputer /usr/local/src]:$
Poniżej prezentuje kod:
export PS1="\[\e[00;32m\][\A]\[\e[0m\]\[\e[00;37m\] [\[\e[0m\]\[\e[00;33m\]\u\[\e[0m\]\[\e[00;31m\]@\[\e[0m\]\[\e[00;33m\]\h\[\e[0m\]\[\e[00;37m\] \[\e[0m\]\[\e[00;36m\]\w\[\e[0m\]\[\e[00;37m\]]:\\$ \[\e[0m\]"